by dollthai

Share

by dollthai

Share

Children's Day

 เนื่องในงานวันเด็กปีนี้ แอดมินได้ทำการนำตุ๊กตามาแจกเด็กๆ ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
“Children’s Day..2024” ณ ห้างเกตเวย์ บางซื่อ ต้องขอบคุณสถานที่และเจ้าของด้วยที่อนุญาติให้แอดมินนำตุ๊กตามาแจกให้กับน้องๆ ที่น่ารักทุกคน และที่นี่ยังมีกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กๆ ได้เรียนรู้สนุกสนานอย่างสร้างสรรค์ อาทิ คีบตุ๊กตา, เครื่องเล่นเกมส์, และมีการจับฉลากชิงรางวัลตุ๊กตาอย่างสนุกสนานตลอดทั้งวัน โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และรอยยิ้มของน้องๆ และผู้ปกครองที่มาร่วมงาน งานนี้เรียกได้ว่า “สุขใจทั้งผู้ร่วมงาน และสุขใจทั้งผู้จัดงาน”