J&T Express

ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุด่วนที่รวดเร็ว ปลอดภัย เพราะเปิดให้บริการจัดส่งตลอด 365 วัน แบบไม่มีวันหยุดเลย มีบริการส่งพัสดุต่างประเทศไปสู่ 6 ปลายทาง ได้แก่ มาเลเซีย กัมพูชา สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และจีน นอกจากนี้ยังมีบริการ Claim next day เคลมไวในวันถัดไป ที่หากพัสดุเสียหายหรือสูญหาย ผู้ใช้สามารถติดต่อแจ้งเรื่องและส่งเอกสารให้ทางบริษัทชดเชยค่าเสียหายให้ภายใน 24 ชั่วโมง
https://www.jtexpress.co.th